Chính sách

1. Giới thiệu

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để làm tròn cam kết cung cấp một trải nghiệm dịch vụ chưa từng có cho khách hàng liên quan đến tất cả các giao tiếp của quý vị với EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG (“Mục đích”). Trong chính sách đang triển khai, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Là một trong những khách hàng hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi, quý vị hiểu và đồng ý rằng chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư cho khách hàng này (“Chính Sách” này).

2. Phạm Vi Áp Dụng của Chính Sách này

Chính Sách này áp dụng cho những thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng và những cá nhân là đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc đến công tác với chúng tôi, và đối với việc sử dụng những thông tin cá nhân đó dưới mọi hình thức – cho dù là bằng lời nói, điện tử hoặc văn bản.

Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị cho người khác trong các doanh nghiệp khách sạn trực thuộc của chúng tôi, thì những tổ chức đó trước tiên phải chấp thuận chịu sự ràng buộc theo Chính Sách này đối với quá trình xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Chính sách này có hiệu lực đối với cam kết của chúng tôi về bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị và đã được thông qua bởi các tổ chức hợp pháp độc lập và riêng biệt mà quản lý, điều hành, cấp quyền kinh doanh, cấp phép, sở hữu và/ hoặc cung cấp dịch vụ cho nhiều địa điểm khác nhau hoạt động dưới sự kiểm soát hoặc liên quan đến thời trang EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG hoặc khách sạn EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG. Tham chiếu đến “EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” được đề cập trong suốt Chính Sách này, tùy theo hoàn cảnh, đề cập chung tới những tổ chức hợp pháp độc lập và riêng biệt này.

Mặc dù Chính Sách này nhằm mô tả những hoạt động xử lý thông tin với quy mô rộng lớn nhất trên toàn cầu, nhưng những hoạt động xử lý này có thể bị giới hạn thêm trong một số phạm vi quyền hạn theo giới hạn của luật pháp. Ví dụ: luật pháp của một quốc gia cụ thể có thể giới hạn những loại thông tin cá nhân chúng tôi được phép thu thập hoặc hình thức xử lý thông tin cá nhân đó. Trong những trường hợp này, chúng tôi điều chỉnh các phương thức và/ hoặc chính sách nội bộ của mình để phù hợp với những yêu cầu của luật pháp địa phương.

3.Những Loại Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của quý vị. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

 • Tên, giới tính, chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, chức danh công việc, ngày sinh và nơi sinh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu và thị thực của quý vị;
 • Thông tin lưu trú của khách hàng, bao gồm các khách sạn quý vị đã ở, ngày đến và đi, hàng hóa và dịch vụ đã sử dụng, những yêu cầu đặc biệt đã đưa ra, theo dõi những ưu tiên dịch vụ của quý vị (bao gồm ưu tiên phòng và kỳ nghỉ), số điện thoại đã gọi và các bản fax cũng như tin nhắn đã nhận;
 • Thông tin thẻ tín dụng của quý vị, thông tin tài khoản người dùng trực tuyến, thông tin hồ sơ cá nhân hoặc mật khẩu cũng như mọi thông tin tham gia chương trình khách hàng thường xuyên của EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG;
 • Mọi thông tin cần thiết để thực hiện những yêu cầu đặc biệt (ví dụ như điều kiện sức khỏe cần có nơi ở hoặc dịch vụ đặc biệt);
 • Thông tin, phản hồi hoặc nội dung quý vị cung cấp về các ưu tiên tiếp thị, trong các khảo sát, chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, hoặc ưu đãi khuyến mãi, hoặc đối với trang web của chúng tôi hoặc các bên thứ ba;
 • Thông tin thu thập thông qua sử dụng các hệ thống truyền hình mạch kín, hệ thống internet (bao gồm mạng có dây hoặc không dây thu thập dữ liệu về máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị thông minh, hoặc địa điểm của quý vị), mã thẻ và hệ thống công nghệ và an ninh khác;
 • Thông tin được thu thập trong khi quý khách truy cập vào trang web của EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG (chúng tôi mô tả chi tiết trong Phần 6 dưới đây);
 • Thông tin liên hệ và những thông tin chi tiết liên quan về các tài khoản người lao động của công ty và các bên bán cũng như những cá nhân khác là đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ như đại lý du lịch, người lập kế hoạch hội họp và sự kiện);
 • Trong một số trường hợp nhất định, thông tin liên quan tới sự tín nhiệm của khách hàng.

Hầu hết thông tin cá nhân chúng tôi xử lý là thông tin mà quý vị hay người nào đó là đại diện của quý vị chủ định cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể phỏng đoán về quý vị dựa trên những thông tin khác quý vị cung cấp hoặc dựa trên quá trình trao đổi với quý vị của chúng tôi, hoặc thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba (chẳng hạn như đại lý du lịch, hãng hàng không, chủ lao động (nơi mà ông chủ của quý vị đặt vé cho quý vị), nhà cung cấp thẻ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ trung thành). Chính sách này cũng áp dụng đối với thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba, trừ khi được quy định cụ thể trong chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó.

Có thể có những trường hợp trong đó thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được coi là “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” theo luật pháp về quyền riêng tư của một số quốc gia hoặc khu vực. Những điều luật đó định nghĩa “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” là thông tin cá nhân mà từ đó chúng tôi có thể xác định hoặc suy ra nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc của cá nhân, quan điểm chính trị, tín ngưỡng hoặc những niềm tin khác tương tự tín ngưỡng, tư cách hội viên trong công đoàn hoặc hiệp hội chuyên môn, tình trạng sức khỏe về thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu di truyền, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của một cá nhân. Trong rất ít trường hợp, các hồ sơ tài chính có thể là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm tại nơi quý vị ở. Chúng tôi chỉ xử lý “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” trong phạm vi quyền hạn của quý vị khi và chỉ khi pháp luật hiện hành cho phép hoặc quy định.

Khi quý vị đồng ý với Chính Sách này, quý vị đã đồng ý rõ ràng và bằng văn bản cho phép, đến một mức độ theo yêu cầu của luật pháp địa phương trong một số phạm vi quyền hạn, xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý vị cung cấp cho EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG mà được xem là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm hoặc được xem là thông tin tài chính. Trừ khi luật pháp quy định, quý vị không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm nào cho EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG, và nếu quý vị quyết định không, điều này sẽ không ngăn cản quý vị sử dụng cũng như mua các sản phẩm hoặc dịch vụ từ EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG.

4. Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ một phần phù hợp thông tin cá nhân của quý vị để:

 • Cung cấp và tính phí phòng nghỉ tại khách sạn và những hàng hóa cũng như dịch vụ khác mà quý vị mua;
 • Cung cấp cho quý vị một mức độ dịch vụ tốt hơn và chú trọng tới nhu cầu cụ thể của cá nhân hơn;
 • Hỗ trợ các dịch vụ thay mặt quý vị, bao gồm các giao dịch tại nhà hàng và vận chuyển;
 • Quản lý chương trình khách hàng thường xuyên của EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG;
 • Thực hiện những nghĩa vụ giao kết với quý vị, bất cứ ai tham gia vào quá trình bố trí hành trình du lịch của quý vị (ví dụ như đại lý du lịch, nhóm tổ chức du lịch hoặc chủ lao động của quý vị) và các bên bán (ví dụ như công ty thẻ tín dụng, nhà điều hành dịch vụ hàng không và những chương trình khách hàng thân thiết của bên thứ ba);
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường, những cuộc khảo sát đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và sự đảm bảo về chất lượng, cũng như hoạt động tiếp thị trực tiếp và khuyến mãi bán hàng;
 • Cung cấp vì sự an toàn và an ninh của nhân viên, khách hàng và khách công tác khác;
 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ chung;
 • Đáp ứng những yêu cầu pháp luật và điều tiết công việc;
 • Thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm dịch vụ với; và
 • Xử lý đơn đề nghị tín dụng.

EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích mà thông tin cá nhân được xử lý, và phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định cũng như các nguyên tắc quản lý rủi ro của chúng tôi.